Jdi na obsah Jdi na menu
 


Paleček, víla Podzimka a barevný podzim

13. 11. 2019

Na konci měsíce září jsme uspali vílu Sluněnku a přivítali mezi námi novou kamarádku - vílu Podzimku. Je to velká pomocnice a také velmi zvědavka. Často si s ní povídáme o tom, co jsme zažili doma, nebo ve školce a také o tom co nás trápí, nebo se nám nelíbí. Společně vymýšlíme, co by nám vylepšilo náladu a pomohlo nám cítit se ve školce dobře. Začátkem měsíce října nás čekala slavnost Dýňohrátky. Protože jsme velmi odvážní, pojali jsme ji trošku netradičně a učili se pracovat se strachem a emocemi.

Zahráli jsme si PH hru „Na ducha“ – Děti sedí v kruhu. Jedno dítě drží šáteček (ducha) a chodí kolem kruhu, ostatní odříkávají: „Duch chodí po lese, bojte se ho, bojte se. My do lesa nechodíme, proto se ho nebojíme.“ Poté pohladí šátečkem někoho v kruhu a ten se snaží ducha chytit. (obdoba hry Na peška)

Uvolňovali jsme zápěstí ruky pomocí grafomotorických cviků – kruh (dýně). Vyzkoušeli jsme si, Co dokáže čarodějnická kočka a procvičili jsme při tom hrubou motoriku a reakci na pokyny: Učitelka ťuká do tamburíny. Děti běhají, při slově netopýr se zastaví, ruce upažené, kočka – klek na čtyři, dýně – na zemi stočení do klubíčka. Při ťukání se znovu rozeběhnou. Kočka je mrštná – hrbení, unožování v kleče, zvedání ruka noha do kříže, lezení po čtyřech, protahování (přední, zadní tlapky). Také jsme si vyzkoušeli, Jak dělají strašidla. Jaký zvuk uděláme, když chceme někoho postrašit? Jakých zvuků se bojíte? Hudební hra na strašidla: každý dostane igelitový sáček, uchopí ho mezi dlaně, šustí do rytmu slov na B (bububu bublina, bubák, buchtička, bunda, bubínek, budík, Budulínek a jiné).

Poslouchali jsme různé zvuky z CD a hádali, co představují.

Znovu jsme si vyzkoušeli práci v komunitních centrech:

  1. Centrum – malba dýně na velký formát papíru (krouživé pohyby, tahy štětcem)

  2. Centrum – výroba strašidýlek z dýní (pomůcky: vrtačka, okrasné dýně, kaštany, jehličí, špejle, párátka, šišky)

  3. Centrum – výroba kouzelné lampičky z velké zavařovací sklenice (seznámení s technikou trhání a lepení papíru na sklo, nabarvení a vlepení obrázku dýně)

  4. Centrum – karty s obrázky dýní zaměřené na rozvoj zrakového, prostorového vnímání a jemné motoriky

Toto období jsme zakončili společně s rodiči a užili si krásné odpoledne. Děkujeme Vám za hojnou účast a aktivitu.

 

A co by to byl podzim bez papírových draků? Nejenže jsme samotného draka pěkně prohnali po louce, ale také jsme si ho společnými silami vyrobili. Užili jsme si přitom spousty legrace. Byl u toho totiž čas na sebevyjádření pomocí výtvarného projevu, rozvoj grafomotoriky (nácvik ležaté osmičky), běžné povídání, ale i zpívání písně Vyletěl si pyšný drak nebo přednášení básně Draku, ty jsi vážně drak? Při nácviku básně jsme se dozvěděli, jaké jsou rozdíly mezi pohádkovým a papírovým drakem.
Při cvičení zdravotních cviků (za doprovodu říkadel) a překonávání překážek v opičí dráze jsme si hráli na draky, kteří mají ocas ze stuhy. Občas se někomu ztratil, a tak během hry
„Půjčíš mi ocásek, prosím?“ požádal svého kamaráda o jeho zapůjčení. I během tohoto podtématu jsme pracovali se svými emocemi a učili se, jak asi vypadá let draka, který je smutný/veselý/ospalý/vzteklý a podobně. Za celý týden jsme každý splnili 4 úkoly v rámci pracovních center:

1. pracovní list, kde bylo za úkol spojit 2 shodné obrázky draků
2. složení rozstříhaného obrázku papírového draka dle předlohy
3. přiřadit stejně barevná víčka na ocas draka dle předlohy
4. třídění geometrických tvarů a jejich přiřazení ke správnému drakovi (čtverec, kruh,
trojúhelník)

V neposlední řadě jsme se vrhli na plnění úkolů z projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Vždy se něco nového naučíme nebo posílíme již získanou schopnost či dovednost. Je to zábava!

 

V rámci poznávání podzimních přírodnin a práce s nimi jsme si vyrobili ježka z jehličí. Tím jsme zahájili nové podtéma. Zjistili jsme, že některá zvířata mají v říjnu spoustu práce. Takový medvěd, ježek a jezevec dokončují přípravy na zimní spánek. Dozvěděli jsme se, co zimní spánek je, jak dlouho trvá, jaká zvířata spí zimním spánkem, jak při tom vypadají, jak vypadají jejich pelíšky, proč vůbec spí zimním spánkem, zda-li to dělají i lidé a mnoho dalšího. Zahráli jsme si hru Sejdeme se..., Tiše, tiše, medvěd spí a Medvědí drbání. Společně stavěli obydlí zvířátkům, ukládali panenky a plyšová zvířátka k spánku a také se rozloučili i s posledními ptáky, kteří odlétají do teplých krajin. Díky nim jsme uvolnili ramenní kloub při grafomotorickém uvolňovacím cvičení, upevnili si schopnost stříhat a lepit, a také si rozvinuli slovní zásobu při poznávání stěhovavých ptáků i ptáků, kteří u nás zimu přečkávají. Pro upevnění vztahů jsme si zahráli hudebně pohybovou hru Labada, která prezentuje potřebu soudružnosti a spolupráce ptáků v hejnu při odletu do teplých krajin.
Sejdeme se…
Po herně rozprostřeme obrázky lesních zvířat. Děti se volně pohybují po prostoru. Po vetě: „Sejdeme se u… (veverky)“ mají děti za úkol vyhledat obrázek a postavit se k němu.
Tiše, tiše, medvěd spí
Děti chodí v kruhu do rytmu říkanky: „Tiše, tiše, medvěd spí, kdo ho vzbudí toho sní. Já mám doma berana, můžu dupat nohama. Já mám doma ovci, můžu tleskat, jak chci! Medvěde vstávej!“ Zavoláním probudí medvěda, který spí uprostřed kruhu. Ten vyskočí a vybere kamaráda, se kterým si vymění role.
Medvědí drbání
Medvědi chodí po prostoru herny. Když medvěd potká druhého kamaráda, podá mu tlapu, otočí se k sobě zády a vzájemně se drbou zády o sebe. Pak se rozloučí a jdou dál, dokud nepotkají dalšího medvěda...
Labada
Stojíme v kruhu, držíme se za ruce/ramena/kolena/tváře/uši/malíčky/nos/bradu aj. a jdeme křížením pravé nohy přes levou doleva (při opakování změníme směr). To vše za doprovodu písně: „Tančíme labada, labada, labada. Tančíme labada, la-ba-da.“

Ke konci měsíce jsme se seznámili s barvami kolem nás.
Zahráli jsme si hry:
„Pan čáp ztratil čepičku“, „Na magnety“ – Každý z dětí dostane molitanovou kostku. Děti běhají volně v prostoru za zvuku bubínku. Když zvuk utichne, hledají se dva stejné magnety (kostky) stejné barvy a přitahují se, až se dotknou. Mohou se utvořit dvojice, trojice i čtveřice. Po několika opakováních si „magnety“ mezi sebou vymění.

PH hra „Barevné domečky“ – Učitelka rozmístí do každého rohu herny kruh jiné barvy. Každé z dětí dostane svůj kruh. Paní učitelka má tytéž kruhy. Děti se schovají do svých domečků podle barvy kruhu. Pí. uč. dá znamení zvednutím kruhu nad hlavu, může jich být i více. Běhají děti, jejichž kruhy jsou ve vzduchu. Ostatní jsou ve svém domečku.

Také jsme společně vybarvili dva velké stromy. Na jeden jsme listy nalepili, na druhý je obtiskli.

Barvy jsme rovněž procvičovali pomocí vybarvování lístečků podle počtu teček. Přikládali jsme barevné kuličky a víčka na tělo stonožky. Sestavovali jsme barevné obrazce na podložky týž barev. Zapichovali jsme špachtličky do otvorů stejných barev.

Naučili jsme se barvy poznávat a pojmenovat a stále si je budeme opakovat.

 

Básničky a písničky

 

Dýně

Tatínek se v síni zavřel včera s dýní,
šplouchalo to vrzalo – snad se mu nic nestalo!
Teď u dveří líně sedí dutá dýně,
zuby cení, mrká si, daleko má do krásy.

 

Šel zahradník

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
uviděl tam žlutou dýni velikou, velikou.
A že byla hodně velká, veliká, veliká,
zahradníček pro kolečko utíká, utíká.
Dostrkal ji ke kolečku, naložil, naložil,
do trávy se po té práci položil, položil.
Pak zavolal všechny děti z okolí, z okolí,
o dýni se se všemi hned podělí, podělí.

 

Svolávací říkanka

Volám tě holčičko,
volám tě kluku,
pojď se mnou do kroužku,
podej mi ruku.

 

Drak
Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry, je to tak!
A máš zuby dračí?
Mám dva – a to mi stačí.
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž!
Ach, ty lháři, každý to ví,
že jsi jenom papírový!

 

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,
z vysoka se dívá na svět,
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran,
potom spatřil hejno vran.
Ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.
Do výše a do dáli,
nikde se ho nebáli.
A ty zuby papírové -
všichni se mu vysmáli.