Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality z naší třídy

17. 3. 2017

V měsíci září nás čekalo několik akcí. 12.9. jsme jeli do Měšic k hasičům, kde jsme se hravou a veselou formou naučili, jak správně postupovat při vypuknutí požáru. Moc se nám tam líbilo, hlavně hasičská technika a polygon. 21.9. jsme poprvé navštívili knihovnu městyse Malšice, kam si budeme chodit půjčovat knihy 1x za měsíc. 24.9. navštívilo naši školu loutkové divadlo, 26.9. jsme byli pozváni do Želče na sportovní dopoledne, kde jsme si pořádně zařádili a dostali sladkou odměnu.

V říjnu nás čekala úplně nová akce s názvem "Jabkohraní." Spočívala v soutěži o nejchutnější dobrotu z jablek, kterou měli za úkol vyrobit rodiče. Porota byla složena ze dvou dětí z každé třídy. Akce se vydařila, počasí také, všichni byli nadšení. Veškerá fotodokumentace všech akcí na stránkách MŠ. 11.10. k nám přilétli dravci z Českých Budějovic, 16.10. z Tábora, 17.10. pohádka Křemílek a Vochomůrka.

Dne 5.11. přijelo do MŠ divadlo Dokola s pohádkou Dášeňka. 11.11. se děti společně s rodiči zúčastnily Martinského průvodu s lucerničkami. Kytičky si připravily na vystoupení scénku u školky o sv. Martinovi. U obchodu přivítaly rodiče říkankou a pásmem písní. 28.11. přijelo do MŠ divadýlko Kašpárek s pohádkou "Vánoce kocoura Mikeše". Dne 30.11. děti společně s paní učitelkami navštívily kamarády v základní škole a oni jim předvedli, co se od začátku školního roku naučili. Děti si připravují písně s vánoční tématikou k rozsvěcování stromečku v obci na 2.12., spojený se Zvonečkovým průvodem.

Dne 9.1. 2019 jsme začali s dětmi jezdit na kurz bruslení na zimní stadion do Soběslavi. Děti absolvují 10 lekcí, poslední lekce je 21.3.2019, na kterou jsou rodiče srdečně zváni. 10.1. se děti zapojily do výukového programu "Stopy ve sněhu," kde měly možnost si pohladit výra, sovu a ježka. 17.1. proběhlo vyšetření Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře. 21.1. děti navštívily divadelní představení "Čert a Káča" v Táboře. 29.1. divadlo ve školce, divadlo Kašpárek "Ledový král."

V měsíci únoru pokračují děti každou středu v kurzu bruslení na Zimním stadionu v Soběslavi. Dne 12.2. se děti zúčastnily výukového programu "Netopýr." 22.2. proběhlo vyšetření očí v MŠ,ale jen pro nahlášení děti. 26.2. si děti společně užily karneval.

V měsíci březnu jsme zdárně ukončili kurz bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Naučili jsme se mnoho nového a předvedli jsme tyto dovednosti rodičům, se kterými jsme si užili poslední hodinu. Soutěžili jsme, plnili úkoly a jako odměnu za naše snažení jsme dostali diplom. Také jsme se věnovali přípravě k zápisu do ZŠ. Procvičovali jsme číselnou řadu do 10, geometrické tvary, grafomotorické cviky, prostorové pojmy. Výtvarné a pracovní činnosti jsme směřovali směrem k blížícímu se jaru. Vytleskávali jsme rytmus slov, počet slabik. Vyprávěli jsme si pohádky podle obrázků i vlastní fantazie, zazpívali jsme si lidové písně. Slovní zásobu jsem rozšiřovali vyprávěním zážitků z jarních prázdnin. Během terénních dnů jsme pozorovali probouzející se přírodu a snažili jsme se orientovat v okolí Malšic.

V dubnu se z většiny z nás stali školáci, i když zatím jenom papírově. Ve čtvrtek 3.4. jsme šli k zápisu do ZŠ, ukázali jsme, co umíme a co dovedeme a že v září můžeme, bez jakýchkoli problémů, nastoupit do 1. třídy. Hned po zápisu jsme se zúčastnili výukového programu autoškoly v Táboře, neboť duben je měsíc bezpečnosti. Jezdili jsme se svými "vozy" na připravených silnicích s dopravními značkami, semafory a křižovatkami. Občas se ozvala píšťalka přísnějšího policisty, ale nebylo to zas tak často. Po splnění jízd a testů, jako ve správné autoškole, jsme obdrželi řidičský průkaz a drobné dárky. Sice jenom na kolo, ale jsme na něj všichni právem hrdí. Také jsme se připravovali na vystoupení ku příležitosti otevření obchodu Jednota. Zazpívali jsme několik písní, řekli básničky a zakončili jsme jej hranou scénou. Za odměnu dostal každý z nás balonek, boxík na svačinu do školy a sladkosti. Tento měsíc jsme zakončili čarodějnicemi. I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme se vydali na obchůzku a hledání stanovišť s úkoly. Na prvním u Ježibaby jsme si sedli na lopatu a následně loupali perníček. U Černavy jsme hledali Jasněnčin červený střevíček, u Malé čarodějnice jsme vařili kouzelný lektvar a u Saxany jsme absolvovali výcvik správné jízdy na koštěti. Za splnění všech úkolů jsme dostali do čarodějnic vysvědčení. Už se těšíme na příští rok, čím nás opět překvapí. Ale budou ve škole také plnit čarodějné úkoly?  

Na začátku měsíce května nás navštívil pán ze záchranné stanice v Pelhřimově. Přijel s výukovým programem, který byl věnován jarním mláďatům. Po delší době jsme se dostali do divadla v Táboře na pohádku "Medová královna" a seznámili jsme se tak se životem včeliček. O včeličkách jsme se ještě více dozvěděli při akce "Den úlů," který pořádala paní Punčochářová z Malšic a na výukovém programu "Včela" ve Sladovně v Písku. Ani chvilku jsme nezaháleli a už tady byl tradiční "Den rodiny." Ráno jsme přinášeli do školky modely "našeho domu" a vyrobili jsme si z nich vesničku, ve které bydlí naši kamarádi. Vzhledem k tomu, že nám počasí nepřálo, museli jsme plnit připravené úkoly společně s rodiči v prostorách školky. Největší úspěch mělo zatloukání hřebíků. Za trpělivou práci při tvorbě domečků přišla odměna. Žáci ZŠ odnesli modely na výstavu do knihovny, kde se podívají i ostatní lidé z obce, jak jsme šikovní. Ke konci měsíce přijelo do školy divadýlko Kašpárek s pohádkou "Vodník Loužička." Společně s paní učitelkami jsme ještě připravili do lékárny tablo s dětmi, které se rozloučí s mateřskou školou a od září jsou z nich školáci. Poslední den v květnu pro nás připravili školáci program ke "Dni dětí" na místním hřišti. Zasportovali jsme si, zasoutěžili a po splnění všech stanovišť nás čekala sladká odměna v cukrárně. Děkujeme paní učitelce Maškové a všem žákům z 8. třídy za pěkné dopoledne.

Červen je pro nás poslední měsíc ve školce, od září již zasedneme do školních lavic. 5.6. jsme jeli vlakem do Bechyně na výlet, kde jsme navštívili Alšovu galerii, Muzeum historie Bechyně a výstavu kočárků. Vše se nám moc líbilo a paní učitelky nám všem koupily zmrzlinu. 17.6. nás čekala závěrečná besídka, kde jsme byli pasováni na školáky. Celý rok jsme se učili, hráli a bavili a nyní nám nastanou školní povinnosti. Přejeme všem krásně prázdniny.