Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš tým

Mgr. Kristina Zůbková, ředitelka Základní a Mateřské školy

 

Bc. Alena Šimáková, vedoucí učitelka

Kvalifikace: SPgŠ Praha - vychovatelství, Pedagogická fakultu MU - Učitelství pro MŠ (Bc.)

Specializace: rozšířené pohybové aktivity, edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Třída: Kytičky

 

Mgr. et Mgr. Lucie Vondrušková, učitelka

Kvalifikace:  Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Filozofická fakulta MU - Hudební věda (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU - Učitelství pro MŠ (Bc.), Pedagogická fakulta UHK - Pedagogika předškolního věku (Mgr.), Pedagogická fakulta JČU -Učitelství pro 1. stupeň základní školy (DVPP)

Specializace: logopedický asistent, hrátky s flétnou, prezentace školy pomocí webových stránek školy

Třída: Žabičky

 

Zdeňka Vondrušková, učitelka

Vzdělání: Gymnázium Tábor, SPgŠ Soběslav - nástavbové studium vychovatelství, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - učitelství MŠ

Třída: Žabičky

 

Marcela Trsková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice - vychovatelství, učitelství MŠ

Specializace: logopedický asistent, pěvecký kroužek

Třída: Kytičky

 

Kateřina Peštová, Dis., učitelka

Vzdělání: Střední zemědělská škola Tábor, Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou - učitelství MŠ (Dis.)

Specializace: keramika v rámci vzdělávání, primární logopedická prevence

Třída: Sluníčka

 

Radka Jenšíková, Dis., učitelka

Vzdělání: Obchodní akademie Tábor, Vyšší odborná škola ekonomická Tábor - obor účetnictví (Dis.), Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb Obraťan - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Třída: Sluníčka

 

Bc. Aneta Rypáčková, učitelka

Vzdělání: SPgŠ Prachatice - Předškolní a mimoškolní pedagogika; Pedagogická fakulta JČU - Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Specializace: surdopedie, oftalmopedie, keramika v rámci vzdělávání

Třída: Berušky

 

Petra Matějčková, Dis., učitelka

Vzdělání: SPGŠ Obrataň - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ Sociální Prachatice - obor sociální práce (Dis.)
SpecializaceArtefiletika - kombinace arteterapeutických postupů a moderního pojetí výtvarné výchovy, keramika v rámci vzdělávání, pohybové hry

Třída: Berušky

 

Světlana Kostrounová, asistentka pedagoga

Třída: Kytičky

 

Kateřina Chovančíková, asistent pedagoga

Třída: Berušky

 

Věra Novotná, školnice

Petra Doudová, pomocná kuchařka - výdej obědů a odpoledních svačin Berušky, Kytičky

Jitka Matějčková, pomocná kuchařka - výdej dopoledních svačin Sluníčka, Žabičky, Berušky, Kytičky a obědů Sluníčka, Žabičky