Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budoucím prvňáčkům

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jistě si přejete, aby Vaše dítě úspěšně zvládlo nástup do první třídy a chcete mu tento krok usnadnit. Rozhodně Vám nedoporučujeme dítě učit dopředu číst, psát a počítat. To není ani žádoucí.

Důležité jsou následující dovednosti, které si děti si děti osvojovali již během docházky do mateřské školy. Zaměřte se, prosím, na jejich procvičování. Nesnažte se však dítě "trápit" příliš dlouho. Nácvik by měl probíhat formou hry a vždy jen pár minut, několikrát denně (může probíhat během běžných činností - na procházce, během vaření, při hře atd.).

 

SEBEOBSLUHA

Dítě by se mělo umět samo a rychle oblékat, zavázat si tkaničku, znát pravidla hygieny (používání toalety, umývání rukou, smrkání...).

PRAVOLEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE

Zvládnutí pojmů: vpravo-vlevo, nahoře-dole, vpředu-vzadu, uprostřed, na kraji, před, za, první-poslední, na začátku - na konci...

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Poznávání hlásky ve slově (jaké písmeno je na začátku/na konci slova, slyšíš Č ve slově kočka, čepice, slon?...), vytleskávání slabik (ko-lo-toč)

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Rozlišování barev a tvarů.

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Pojmy: více-méně, větší-menší, poznat počet předmětů (do pěti).

SAMOSTATNOST

Samostatné splnění zadaného úkolu (přiměřeného věku a schopnostem dítěte).

RESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ

Pokud dítěti zadáte nějaký úkol, důsledně dbejte, aby jej splnilo.

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY

Správné uchopení psací potřeby, je základním předpokladem správného psaní. Psací potřeby by se měly držet lehce palcem a ukazováčkem, pero či tužka leží na prostředníčku. Prsty jsou pokrčené, ne prohnuté. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby a může vyústit až v bolestivost prstu.

Kromě trénování správného držení tužky také uvolňujte ruku (mačkání a válení těsta, modelování, navlékání korálků, přebírání fazolí, hry s prsty...)

prvnaci_1_2.jpg

 

Prosíme, abyste děti školou nestrašili, žáci by se měli do školy těšit a ne se jí bát.

 

Několik rad, námětů a cvičení pro práci s předškolákem

Vážení rodiče, 

v následujících řádcích se Vám pokusíme předložit různé nápady, které Vám mohou pomoci při přípravě Vašeho dítěte na školní docházku. Předškolák má velkou potřebu pohybu, rádo vykonává různé tělesné aktivity, po kterých bude viditelně unavené. Při veškerých hrách a aktivitách buďte dítěti oporou, kamarádem, ale buďte důslední, přímí, pravdomluvní, ze zásad nepolevujte, jednejte upřímně, mluvte pravdu, nešetřete chválou,  ale buďte připraveni říci dítěti i nepříjemnou pravdu přímo do očí. Splňte vše, co slíbíte! Děti Vás budou mít rády a Vaše jednání bude pro ně dobrým příkladem.

Všechny dovednosti potřebují procvičování - po troškách a často! Neodsuzujte chybná řešení. Dítě má právo na vlastní nápady, kombinace a hledání řešení. Cvičení zde uvedená jsou poměrně nenáročná na čas i prostor, proto můžete k procvičování využít společně strávené chvíle ve frontách, v dopravních prostředcích, v čekárně u lékaře atd.

nam2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

nam2--1-.jpgnam3.jpgnam3--1-.jpgnam4.jpgnam4--1-.jpgnam5.jpgnam5--1-.jpg

 

 

 

 

nam6.jpg